อาคารพาณิชย์

อาคารพาณิชย์ K17

รายละเอียด อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 17.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย 212.00 ตารางเมตร


ราคาขาย 4,700,000 บาท
(จากปกติ 6,440,000 บาท)
อาคารพาณิชย์

อาคารพาณิชย์ K13

รายละเอียด อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 16.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย 196.40 ตารางเมตร


ราคาขาย 4,700,000 บาท
(จากปกติ 5,500,000 บาท)